Onderwysers

Marie Prinsloo

skoolhoof van Kabouterpaleis en ondervoorsitter van die beheerliggaam. Sy is die onderwyseres by ons 4-5 jaar groep.

Ronel Truter

is 'n baie energieke onderwyseres wat die 3-4 jaar klasgroep deeglik voorberei op alle vlakke.

Nelet Claase

is onderwyseres by die 2-3 jaar klasgroep. Dit is die eerste bousteen waar kleuters speel-speel leer maar steed kind kan wees.

Corrie Venter

is by die 14-24 maande klas. Die kleuters is baie lief vir haar.

Administratief

Mooneen van Rhyn

is in beheer van administrasie en finansies van die skool. Sy dien op die beheerliggaam van die skool as tesourier.

Middag Personeel

Alet van der Westhuisen en Yvonne le Roux

is ons middag personeel wat in die middae na die belange en veilig van ons kleuters omsien.

Hulp Personeel

  • Rebecca
  • Mavis
  • Dorah
  • Rosaria
  • Enoch